ทุเรียนยะลา “เสด็จน้ำ” ส่งออกจีน-มาเลเซีย

กระทรวงพาณิชย์ได้ขึ้นทะเบียนทุเรียนเสด็จน้ำยะลาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเป็นทางการสำหรับจังหวัดยะลา และมีแผนส่งออกไปยังประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะทำรายได้เข้าจังหวัดกว่า 2,800 ล้านบาท (80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ) ต่อปี. กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศรับรอง “ทุเรียนเสด็จน้ำยะลา” เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใหม่สำหรับ จ.ยะลา เผยแพร่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงฯ หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกผลไม้ของไทย...